Kontakt

Carl Johan Sanglert (huvudinstruktör)
tel: 070 - 58 48 007
mail: info@vatteraikido.org

Facebook: https://www.facebook.com/Aikido-Dojo-V%C3%A4tterstaden-248520528964808/
Google+: Intern diskussionsgrupp

Träningen bedrivs i Junebäcksvallens gymnastiksal
Karta!


 Avgifter betalas till föreningens plusgiro 29 18 43 - 1