Kontakt

Carl Johan Sanglert (huvudinstruktör)
tel: 070 - 58 48 007
mail: info@vatteraikido.org

Facebook: https://www.facebook.com/AikidoJonkoping
Google+: Intern diskussionsgrupp


Karta!


Inbetalningar görs till föreningens plusgiro 29 18 43 - 1